Секција за клиничку и примењену анатомију
  • Место: Нови Сад
  • Време: 07/06/2019,
  • Акредитовано под бројем: А-1-1491/19 за лекаре са 4 бода за учеснике
Секција за клиничку и примењену анатомију
  • Место: Бања Лука
  • Време: 08/06/2018,
  • Акредитовано под бројем: А-1-923/18 за лекаре са 4 бода за учеснике

страна 1 od 1