Секција за клиничку и примењену анатомију
  • Место: Бања Лука
  • Време: 08/06/2018,
  • Акредитовано под бројем: А-1-923/18 за лекаре са 4 бода за учеснике

страна 1 od 1