Секција за клиничку и примењену анатомију
 • Место: Медицински факултет у Нишу, сала 164, III спрат
 • Време: 20/10/2017, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2179/17 за лекаре
Секција за клиничку и примењену анатомију
 • Место: Медицински факултет у Нишу
 • Време: 20/10/2017, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2197/17 за лекаре са 4 бода за учеснике
Секција за клиничку и примењену анатомију
 • Место: Институт за анатомију "Нико Миљанић" МФ у Београду, у амфитеатру Института, Др Суботића старијег 4/2
 • Време: 09/06/2017, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1557/17 са 4 бода за учеснике
Секција за клиничку и примењену анатомију
 • Место: Медицински факултет у Београду
 • Време: 09/06/2017,
 • Акредитовано под бројем: А-1-1557/17 за лекаре са 4 бода за учеснике

страна 1 od 1