Стручни састанак Секције за клиничку и примењену анатомију
  • Место: Крагујевац
  • Време: 10/06/2016,
Секција за клиничку и примењену анатомију
  • Место: Медицински факултет у Крагујевцу
  • Време: 10/06/2016,
  • Акредитовано под бројем: А-1-1566/16 за лекаре са 2 бода за учеснике

страна 1 od 1