55. гинеколошко-акушерска недељa

Стручни састанак Секције за клиничку и примењену анатомију
10. јун 2016. године, Крагујевац


Секција за клиничку и примењену анатомију
  • Место: Институт за анатомију "Нико Миљанић" МФ у Београду, у амфитеатру Института, Др Суботића старијег 4/2
  • Време: 09/06/2017, са почетком у 11 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1557/17 са 4 бода за учеснике

страна 1 од 1